Novosti
Priče

Home   >   Novosti Priče

Monsprodukt


Tip biznisa:

Proizvođač/prerađivač

Sektor:

Mljekarstvo

Opis

Mons Produkt, je farma alpskih koza sa mljekarom za preradu kozjeg mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda vrhunske kvalitete. Nalazi se na planini Očauš, opština Teslić, 60 km udaljena od Banja Luke. Koze pasu na pašnjacima od 800 do 1200m n/v, što njihovom mlijeku daje izuzetan kvalitet. Sama proizvodnja kao i smještaj koza je na 860m n/v. Koze se svaki dan izvode na ispašu.

Prodavnice/lokacije

Sarajevo,Tuzla,Teslic,Brcko,Banja Luka

Leave A Comment

Get In Touch

Contact Us

Address

OFFICE PHONE

Mail

" class="map-iframe">

    Top